Brandveiligheid gebouwen

  • Opdrachtgever: De Zorgboog
  • Datum: 2013

In december 2011 is in een samenwerkingsverband van de VROM-inspectie, de Arbeidsinspectie, de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg een onderzoeksrapport gepresenteerd omtrent de brandveiligheid van zorginstellingen in Nederland.

Conclusie hiervan was dat er in veel zorginstellingen onvoldoende beheersmaatregelen zijn getroffen.

PM+ Bouwadvies heeft de opdracht om bij de Zorgboog de bouwkundige brandveiligheid en de staat van de brandmeldinstallatie in kaart te brengen. Om vervolgens een procedure te beschrijven waarin het gewenste brandveiligheidsniveau gewaarborgd blijft.

Soortgelijke projecten