Diensten

 

Binnen PM+ bieden wij de onderstaande diensten aan:

Projectontwikkeling

PM+ ontwikkelt en realiseert vastgoed voor eigen rekening en risico, vaak in samenwerking met strategische partners. Wij zijn met name actief in de ontwikkeling van woonprojecten en herontwikkeling/transformatie van bestaand vastgoed.

 

Projectmanagement

Bouw-, sloop- en renovatietrajecten kunnen behoorlijk ingewikkeld zijn. Overleg met aannemers en overheden, aanvragen van vergunningen, risicobeheersing, kwaliteitscontroles, milieu- en veiligheidskundige aspecten, bewaking van deadlines en budgetten. Bij de ontwikkeling van vastgoed draait alles om het beheersen van risico’s. PM+ kan u daarbij helpen door uw project te managen op de vastgestelde kaders met betrekking tot geld, organisatie, tijd, informatie/communicatie en kwaliteit.

 

Directievoering

Joost Engelen : directievoerder : PM+ Bouwadvies

De directievoerder is het aanspreekpunt voor alle partijen tijdens de contract- en uitvoeringsfase. Een project verloopt alleen naar wens als de directievoering in goede handen is. De directievoerder is verantwoordelijk voor:

  • Plannen van Aanpak;
  • Begrotingen;
  • Vergunningsaanvragen;
  • Aanbestedingen;
  • Contracten;
  • Financiële rapportages;
  • Voorzitterschap (bouw)vergaderingen;
  • Voortgang, kwaliteit en budget;
  • Advisering opdrachtgever en bouwteam.

 

Voor een overzichtelijk, veilig en efficiënt bouwproces is een strakke directievoering en scherpe bewaking van budget, voortgang en kwaliteit noodzakelijk. PM+ heeft veel ervaring met de aansturing en begeleiding van de uitvoering. De directievoering van uw projecten is dan ook in vertrouwde handen bij PM+!

 

Toezicht

De opzichter ziet er tijdens de uitvoeringsfase op toe dat de contractueel omschreven bouwmaterialen op de juiste manier worden toegepast. Als opdrachtgever ontvangt u periodiek heldere en overzichtelijke voortgangsrapportages. Daarnaast wordt toegezien op de voortgang van het werk in relatie tot de planning en controleert hij de ingediende termijnstaten van de aannemer, zodat u als opdrachtgever ervan bent verzekerd dat wat gefactureerd wordt ook daadwerkelijk is gerealiseerd.

PM+ heeft de kennis en ervaring om deskundig en efficiënt toezicht te houden op de voortgang en realisatie van uw sloop- en bouwprojecten.